fbpx

[Blog] Succes en gedrag gaan samen op als je winst wilt creëren

Je ziet al helemaal het voor je, je voelt het en je kunt het zelfs bijna aanraken: een heel mooi winstgevend bedrijf. Want dat is wat je wilt. En toch… breek je niet door. Het blijft steeds buiten handbereik. Waarom? Waarom krijg je niet voor elkaar wat je heel graag wilt bereiken? Jouw visualisatievermogen is prima, daar ligt het niet aan. Maar waar dan wel?

Dat wat jouw succes tegenhoudt, zit niet aan de buitenkant, maar vanbinnen. Het zijn jouw innerlijke stemmetjes en blokkades. Of ze nou hard roepen of fluisteren, ze ondermijnen continu jouw pogingen om succesvol te worden, hoeveel wilskracht je ook hebt. Je (onbewuste) gedachten bepalen jouw gedrag. Dit is wat ik bedoel met wat ik altijd zeg: Succes start van binnenuit.

Jarenlang heb ik ondernemers naar winstgevend ondernemerschap gecoacht. De focus lag vooral op marketing en ondernemerschap, maar gaandeweg begon ik iets in te zien. Namelijk dat het ondernemerschap een spiegel is voor je opvoeding en hoe bepalend deze is voor hoe je in het leven staat. Jouw succes, winst en geluk zijn een reflectie van je binnenwereld. Ja, ook geluk, want wat heb je aan winst als je niet gelukkig bent?

Als je jouw situatie wezenlijk wilt veranderen, wordt het tijd dat je begrijpt dat we allemaal in meer of mindere mate gedrag ontwikkeld hebben dat het moeilijk maakt om succes te creëren. Of, als dat wél gelukt is, het vol te houden.

Succes en gedrag gaan samen op

We hebben soms gedrag ontwikkeld dat het moeilijk maakt om succes te creëren of vol te houden. Dit heeft mij jarenlang beziggehouden. Toen ik een bureau in marketing en business-strategie had, zag ik hoe de mensen met wie ik werkte in de zakenwereld, zich gedroegen. Op een dag viel bij mij het kwartje. Ik zag dat succes en winst grotendeels wordt bepaald door gedrag. Toen ik me dat realiseerde, ontstond het roze olifant-effect; ik zag overal artikelen verschijnen over dat ondernemen voor 80% mindset is en voor 20% de juiste marketing- en ondernemersskills.
Tijdens mijn Mental Coaching-opleiding, intrigeerde het me dat het ondernemers niet lukte om door te breken, ook al hadden zij een marketingachtergrond. In mijn onderzoek hiernaar, ontdekte ik dat de oorzaak van gedrag enorm bepalend is voor je succes en heel diep ligt, namelijk in je opvoeding en familiegeschiedenis. We erven een heel familieverhaal van twee kanten, vader en moeder. En dat zit niet alleen in je onderbewuste, maar zelfs in je DNA. Je kunt je misschien voorstellen hoeveel invloed dat heeft op je gedachten, gedrag en emoties. Er zijn maar weinig ondernemers die dit weten, terwijl ze zich wél afvragen hoe het komt dat ze geen succes en winst behalen.

Alles is energie

Er is ook nog iets anders wat meespeelt: blokkades. Plekken waar energie klem komt te zitten en waar het niet stroomt. Het zijn onderdrukte gevoelens, zoals angst, schuld of wrok die je mentaal, emotioneel of fysiek kunnen afsluiten. Maar alles is energie(vraag het maar aan Newton of Einstein) en energie dient te stromen.

Terug naar wat jouw gedrag gevormd heeft en waar je opvoeders en andere belangrijke mensen in jouw jeugd een grote rol speelden. De basis van je gedrag wordt tussen het eerste en zevende levensjaar gelegd. Je kent wel die stemmetjes, je saboteurs, zoals: ‘zolang het niet perfect is, stelt het niets voor’, ‘wie zit er op mij te wachten?’, ‘je moet áltijd voor anderen (je klanten) klaar staan’ of ‘er zijn al zoveel ondernemers als ik’. Deze gedachten uiten zich in bepaald gedrag.

Die saboteurs zijn ooit ontstaan om jou te beschermen, je tegen teleurstellingen te wapenen op de momenten dat jij je ouders, vrienden of andere belangrijke mensen heel hard nodig had. Je wilde niet meer gekwetst worden en daarom heb je allerlei overlevingsstrategieën en patronen ontwikkeld. Als je hier niet bekend mee bent, heb je geen flauw idee hoe dit jouw leven en ondernemerschap beïnvloedt. En als je je er niet van bewust bent, heb je constant het gevoel dat een onzichtbare muur jou tegenhoudt, waardoor je niet in actie kunt komen. Of misschien zit je continu in een hoge energie en denk je dat je de hele wereld aankan, maar ga je giga over je grenzen waardoor je een mentale terugval krijgt en je realiseert dat je helemaal uit verbinding bent met jezelf en anderen, omdat je resultaat zo belangrijk maakt, want dat geeft jou het gevoel dat je ertoe doet.

Waar komen dit gedrag en de saboteurs vandaan?

We kijken eerst naar een ‘gezonde situatie’. Daarin heb jij een goed beeld over hoe jij in de wereld staat; je kunt situaties, relaties en je gevoelens op een redelijke manier inschatten en hanteren. Wanneer iemand je terecht wijst of opbouwende kritiek geeft, word je niet uit het lood geslagen.

Je weet goed balans te houden en je bent realistisch. Je kunt je staande houden, zonder dat je vervalt in negativiteit, vermijding of overcompensatie. Kortom, je staat lekker in het leven en je voelt je helemaal senang in het ondernemerschap. Dat wil niet zeggen dat er geen dingen in je leven gebeuren, maar je kunt daar prima mee omgaan. Er is evenwicht en zekerheid.

Maar stel dat je vroeger veeleisende ouders had, je kent het misschien: een 8 was niet genoeg, je moest minstens een 10 hebben, terwijl je keihard had geleerd en alle leuke feestjes aan je voorbij liet gaan. In plaats van een liefdevolle reactie te krijgen, werd je teleurgesteld. En dit gebeurde niet eenmalig, maar meerdere keren. Dat gebeurde op verschillende gebieden, zoals school en sport. Misschien werd je zus wél de hemel in geprezen, omdat ze een betere studie deed of werd je broertje altijd voorgetrokken. Dat was heel pijnlijk en gaf jou het gevoel dat je niet gezien en afgewezen werd. Je voelde je gekwetst.

Hier zijn legio voorbeelden van te noemen. Maar wat is nou het effect hiervan en hoe kan je ervoor zorgen dat je goed kunt functioneren in je leven en ondernemerschap?

Als je je als kind vaak afgewezen, niet gezien en gehoord voelde, ontwikkel je weinig zelfliefde. En dat uit zich in bepaald gedrag. Gedrag dat bepalend is voor je verdere leven. Ik geef hier drie veel voorkomende voorbeelden:
Overcompensatie
Vermijding
Onderwerping
Overcompensatie

Overcompensatie is doen alsof je veel zelfvertrouwen hebt, terwijl je eigenlijk knap onzeker bent. Omdat je bang bent dat anderen jou gaan overheersen, neem je een dominante rol aan. Je hebt verschillende vormen van overcompensatie:

Jezelf continu in een hoge energie houden;
Kritisch zijn naar jezelf en anderen;
Alleen aandacht voor je werk hebben en weinig voor je gezin en vrienden;
Als je geen resultaten behaalt, krijg je het gevoel dat je er niet toe doet;
Bij het gevoel dat je niet van betekenis bent, ga je harder werken en als dit stress oplevert ga je nóg harder werken;
Goed is niet goed genoeg;
Je fantaseert over succes en belangrijk zijn;
Je bent zeer veeleisend naar jezelf en je omgeving.

Je gaat er full focus voor en loopt jezelf compleet voorbij. Je bent zeer productief en hebt geen tijd voor anderen. Bovendien houd je de tijd nauwlettend in de gaten. Mensen in je omgeving noemen je bazig en dominant of vinden dat het allemaal zo moet gaan als jij wilt. Je bent enorm op wilskracht bezig en beleeft er weinig plezier aan. Je leeft met pieken en dalen. Na een hoge piek komt er een diep dal, omdat je uitgeput bent. Bij dit soort ondernemers zie je vaak dat ze competitief zijn naar anderen en zichzelf. Het ondernemerschap is een game, maar die keert zich tegen jou. Deze ondernemers kunnen hun succes niet volhouden en krijgen vroeg of laat een terugval. Ze kunnen niet voorbij hun bovengrens komen. Dit geldt niet trouwens alleen voor ondernemers, maar ook voor managers en CEO’s. Je begrijpt dat winst hier geen blijvertje is.

Omdat je maar doorgaat, weinig tijd hebt voor je partner en kinderen, loopt het de spuigaten uit en daar voel je je dan weer schuldig over. Maar je hebt weinig compassie voor jezelf en bent superstreng; het kan en moet altijd beter. Want je klanten waarderen kwaliteit en zien het verschil tussen jou en anderen. Dat zeg je ook tegen jezelf. Dat stemmetje… je bent je onbewust nog steeds aan het bewijzen aan je vader of moeder.

Dit zijn vaak ook sporters, omdat ze continu in shape willen zijn. Ze kunnen hun veeleisendheid en controledwang hierin helemaal uitleven.

Vermijding

Moeilijke dingen uit de weg gaan en geen verantwoordelijkheid nemen voor je leven en ondernemerschap. Dit zijn mensen die zich niet echt verbonden voelen met hun acties en business en dit gaat ook niet gebeuren, als ze hun gedrag niet veranderen. Een paar voorbeelden:

Vermijden van actie;
Vermijden van moeilijke dingen, bv een moeilijk gesprek;
Veel op social media zitten en lekker surfen op internet;
Gevoelens dempen met drank en drugs of andere verslavingen;
Jezelf geen doelen stellen;
Je probeert niet aan moeilijke situaties op je werk of privéleven te denken;
Een diepgaande gesprek voeren met klanten, vrienden of partner is moeilijk, want dan moet je echt verbinden.
Hier gaat het erom dat je bepaalde dingen niet doet of juist te veel doet. Bijvoorbeeld: tijdens het eten kijk je tv of zit je te WhatsAppen en alles wat er voor je bedrijf moet gebeuren, schuif je voor je uit. De stemmetjes in jou gaan over: bang zijn om te falen of dat het weer niet goed genoeg zal zijn. Je bent bang voor succes, want daar schuilt iets voorwaardelijks in. Net zoals je ouders van wie je voelde dat hun liefde voorwaardelijk was. Hoe kan je vermijding bij jezelf herkennen? Je doet dingen níét, terwijl je ze wél zou moeten doen. Misschien ben je een emotie-eter of kom je niet meer van Facebook af terwijl die deadline in je nek hijgt. Met vermijdingsgedrag stel je ook jouw succes en winst uit. Belangrijke doelen in je leven of je werk ga je zo nooit bereiken.

Onderwerping

Je voelt je afhankelijk en gaat enorm over je grenzen om de ander te pleasen. Soms neem je een slachtofferrol aan. Er moet altijd iemand in de buurt zijn die voor jou moet zorgen. Je maakt de ander verantwoordelijk voor jouw leven.

Je vindt het lastig om ergens aan te beginnen als er niemand in de buurt is;
Je geeft anderen altijd gelijk, ook al ben je het niet met hen eens. Maar je durft ze niet tegen te spreken;
Beslissingen nemen vind je heel lastig. Je hebt liever dat een ander dat voor je doet;
Je kunt slecht tegen alleen zijn;
Je wilt graag voor een ander zorgen;
Je laat je agenda door anderen bepalen;
Je bent weinig assertief.

Echt verantwoordelijkheid nemen doe je liever niet, omdat je bang bent voor kritiek of een andere mening. Je doet er alles aan om anderen aan je te binden, omdat je niet zonder de ander kan. Daardoor leef je geen vervuld leven. Je voelt je hulpeloos als je alleen thuis bent of als je dingen alleen moet doen. Je hebt weinig zelfwaardering, praat anderen naar de mond en geeft veel complimenten om de ander zich beter te laten voelen en te zorgen dat je partner of klant bij je blijft. Dat is een illusie. Je laat je leven én je ondernemerschap door anderen bepalen. In plaats dat jezelf op de eerste plaats zet om iets moois op te bouwen, geef je anderen hun zin. Onderdanigheid ten top.

Ook bij dit gedragsprofiel stel je winst en succes uit, in je privéleven en je business. Misschien herken je deze saboteurs: Ik wil mijn klanten alles geven, want dan blijven ze bij me. Ik durf geen hoge prijzen te vragen, want anders gaan ze naar een ander bedrijf. Ik durf niet met mijn hoofd boven het maaiveld uit te steken, want dan krijg ik kritiek.

Patronen

Als jij winst in je business wilt creëren, dan is het belangrijk dat je oude patronen, overlevingssystemen en structuren loslaat. Ze dienen je niet meer en ze blokkeren jouw weg naar succes. Om liefde, geluk, succes, winst en rijkdom aan te trekken en te realiseren, dien je je gedrag te veranderen. Gedrag dat in je eerste zeven levensjaren is gevormd.

Weet je nog? In het ondernemerschap gaat het 80% over mindset en gedrag en 20% over de juiste marketing en ondernemerstechnieken. Want dat laatste is echt niet zo moeilijk! Je begrijpt ook dat je je gedrag niet even verandert met het opzeggen van een mantra. Je echt, laatst hoorde ik iemand dat zeggen. Gedragspatronen die jarenlang ingesleten zijn, dienen zorgvuldig, met de juiste technieken, aangepakt te worden. Dit is de start van jouw persoonlijke leiderschap. Of je dit oppakt, is aan jou.

Liefde, geluk, succes en rijkdom ervaren, is jouw geboorterecht. Maar dat start van binnenuit.

Blijven jouw winst en succes achter? Loop je achter de feiten aan en wil je nu eindelijk weleens weten waarom je nog steeds niet bent waar je wilt zijn? Misschien heb je nog wat binnenwerk te doen of ligt het aan een gebrek aan de juiste marketing-en ondernemersskills. Geld en succes liggen voor het oprapen, ook voor jou. Zie jij dat nog niet? Mail me dan voor een strategiegesprek, waarin jij ontdekt waar jouw kansen liggen: debbie@bernasco.nl

Dank je wel voor het lezen van mijn blog.

Groeten, Debbie Bernasco

1 gedachte over “[Blog] Succes en gedrag gaan samen op als je winst wilt creëren”

  1. Hoi Debbie, wat een heerlijk blog. Iets wat ik onlangs mezelf realiseerde dat mijn vermijdings- en onderwerpingsgedrag ontstaan is uit mijn jeugd. Als oudere broer kreeg ik vaak de schuld, moest ik altijd de verstandigste zijn of mocht mijn jongere broertje altijd meer. Nooit zo meegezeten maar maakt het wel helder dat ik hierdoor mezelf nu steeds wegcijfer in werk, in relatie. Ander maar laten bepalen, moeilijke gesprekken uit de weg gaan. Zo herkenbaar allemaal!
    Dank je wel voor de bewustwording, nu stappen gaan maken om dit te veranderen want ben wel klaar met dit gevoel!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

strategiegesprek

GRATIS STRATEGIEGESPREK
met Debbie Bernasco