fbpx

Podcast EP 108 Wat betekent onthechting in je leven, liefde en business?


.

Het heeft even geduurd, maar hier is mijn nieuwste podcast over het voor mij meest boeiende thema dat er momenteel is.

Het gaat over onthechten. Een thema dat mij op dit moment enorm spiritueel laat groeien en dat mijn bewustzijn enorm verruimt.

Transcriptie podcast

[00:00:12.810]
Superfijn dat jullie allemaal weer luisteren naar mijn nieuwe podcast en dit is alweer episode 108. Ja lieve luisteraars. Dit is een podcast wat ik eigenlijk al een hele lange tijd wilde maken, maar toch een beetje uitstelde omdat ik dacht dat ik hier geen hele podcast mee kon vullen. En dat haalde ik ook aan in mijn vorige podcast episode 107. Maar ja, wie zegt nou dat een podcast minimaal 30 à 45 minuten moet duren? Nou, dat had ik dus mezelf een beetje opgelegd. En ik dacht achteraf: ja kolder. Want er mag ook wel eens een hele korte, krachtige podcast zijn. En wie weet dat ik toch een hele podcast met een heel boeiend onderwerp kan vullen. En ik wil het vandaag met jullie hebben over onthechten. En zelf vind ik dit één van de mooiste en boeiendste onderwerpen die mij dagelijks bezighoudt en waar ik ook echt probeer naar te leven.

[00:01:24.900]
En voor mij is onvoorwaardelijke liefde en onthechten onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor mij ook een heel spiritueel onderwerp waar ik mezelf iedere dag op train. En ik probeer dit ook dagelijks te beoefenen. En de vraag is ook natuurlijk: Hoe verhoudt zich dit tot een Rijk Leven?

[00:01:46.710]
Nou, ooit hoorde ik het woord onthechten voor het eerst bij mijn eerste business coach Wil van der Kroft. En hij zei altijd: “Onthecht je van de uitkomst in een sales gesprek”. Met andere woorden: Ga niet op het resultaat zitten, laat het los en zie het ook niet als een afwijzing als iemand niet met je in zee gaat. En ik weet nog wel dat ik dit een uh ja, ik vond dit een hele mooie visie. En voor de mensen die mij niet kennen en voor de allereerste keer luisteren naar mijn podcast, ik ben half Indisch en ik ben oosters en westers opgevoed. En in de oosterse filosofie wordt er gezegd: Alles wat je najaagt, jaag je van je weg. Dus laat los, bezit niet en dan komt het naar je toe.

[00:02:36.090]
Of met andere woorden: Wat je vasthoudt raak je kwijt, wat je loslaat blijft bij je en wat je vrijlaat komt naar je toe. Dus waar die business coach het over had snapte ik eigenlijk wel. Maar toen ik later in het taoïsme ging verdiepen en een beetje in het boeddhisme, werd dit onderwerp belangrijk voor me. En wilde ik zelf een zo onthecht mogelijk leven hebben. En probeer ik samen het onthechte leven met onvoorwaardelijke liefde dagelijks te beoefenen. En in deze podcast wil ik jullie meenemen hoe ik hier tegen aankijk en hoe ik dit beoefen en waar ik zelf tegen aanloop. Zelf is het ook een onderwerp waar ik enorm spiritueel van groei en tegelijkertijd kan het ook heel moeilijk zijn. In ieder geval heb ik mijn eigen vorm gevonden. En ook hoe ik het onthechten praktiseer in een Rijk Leven. Want een een Rijk Leven is ook zoveel mogelijk onthechting en dat is een boeiende. Nou, als we even kijken naar innerlijke rijkdom en persoonlijke ontwikkeling, groei ik zelf op dit moment het hardst op het thema onthechting.

[00:03:55.740]
Laten we samen eens even kijken wat onthechting eigenlijk betekent. Het betekent het loslaten van jouw behoeften of verlangens om ergens aan gehecht te zijn. Maar dat betekent niet dat je niets mag bezitten of dat je je niet mag hechten aan mensen of aan spullen. Want je mag ongelooflijk genieten van spullen. Ooit las ik een boek van een monnik en die zei: “Je mag spullen hebben, je mag verlangens hebben en je mag je hechten aan mensen. Maar zorg dat dit alles jou niet gaat bezitten.” Nou, als we naar het originele onthechten kijken in het boeddhisme, dan wordt er gezegd: “Bezit geen dingen of wil geen dingen bezitten, want dat zorgt voor lijden.” En het grote verschil tussen deze twee is als we kijken naar het laatste, dan wordt er heel duidelijk gezegd: Onthecht je van mensen en materie. En je moet niet willen bezitten, want dat geeft ballast in je leven. En veel lijden komt doordat je dingen wilt bezitten.

[00:04:58.020]
En als je het op deze manier beziet, dan zegt dat eigenlijk: Alles wat je aan verlangens hebt of wat je wilt vergaren moet een emotioneel gemis opvullen. Nou, om een voorbeeldje te noemen. We kennen ook wel mensen allemaal in onze omgeving. Dan hebben ze net een nieuwe auto gekocht en dan zitten ze eigenlijk de volgende dag alweer aan een nieuwe auto te denken. Ze genieten niet van wat ze net hebben gekocht, maar ze zijn alweer bezig met het volgende, of het nou een auto is of horloges of andere mooie spullen. En dan kan het zomaar zijn dat het iets moet opvullen wat je eigenlijk in je leven mist, bijvoorbeeld bevestiging. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de liefde, dan zien we vaak uit onzekerheid dat je de ander wilt bezitten. Terwijl als je onvoorwaardelijke zelfliefde hebt kan je de ander vrij en loslaten. Hier zit geen emotioneel gemis in, maar wat wel natuurlijk is: Als je onvoorwaardelijke zelfliefde hebt en je wilt met alle liefde de ander vrij en loslaten, dan mag je natuurlijk wel je grenzen hierin bepalen.

[00:06:17.040]
Nou, deze vorm van onthechten gaat over dat mensen, spullen of situaties een leegte in zich willen opvullen. Zolang je innerlijke geluk niet voelt of beleeft moet iets dat gat opvullen en ga je telkens voor een kortstondige kick. Het willen hebben van dingen, en als je het hebt dan wil je weer iets nieuws. En het kan een persoon zijn, een ding of materie, want dat moet je dan gelukkig maken. Je zoekt het nog steeds buiten jezelf. En dat kan ook zo zijn, bijvoorbeeld als je niet gelukkig bent dat je het zoekt op social media, opleidingen. Continu ben je op zoek. Uhm ja, je zoekt eigenlijk buiten jezelf naar dingen wat die leegte in jezelf mag opvullen. Alleen het hele bizarre is:

[00:07:15.690]
Heel veel mensen hebben niet door dat ze die leegte in zichzelf voelen, want dat is heel erg op onbewust niveau. Het uit zich ook vaak, en zo kan het ook zijn trouwens, dat je onrust hebt. Dat is ook een heel onbewust gevoel, wat voort kan komen uit de leegte, een emotioneel gemis wat je in jezelf voelt. En dan ben je onrustig en dan wil je continu in beweging zijn of dan wil je continu je met allerlei dingen vullen, om die leegte te vullen met materie. Maar het kan ook zo zijn dat je heel erg onrustig bent door die leegte en dat je de hele tijd wilt sporten. En daar zit een soort van emotionele afhankelijkheid in, het is een soort drugs. Elke keer voor de rush gaan om die leegte te vullen of de onrust te dempen. Nou nog even terug naar die monnik die die uitspraak deed van “Je mag spullen hebben of je mag verlangens hebben, of je mag binding hebben in de liefde, maar zorg ervoor dat het jou niet gaat bezitten.”

[00:08:27.360]
Dat wil eigenlijk gewoon zeggen: Laat het geen emotionele leegte opvullen. Werk eerst dan aan het emotioneel gemis, zodat mensen, dingen of situaties jou geen bevestiging hoeven te geven. Nou, het emotioneel gemis gaat over emotionele verwaarlozing die iemand vroeger heeft ondervonden. En als je dat als volwassene niet geheeld hebt of doorvoeld en getransformeerd hebt, dan heeft dat enorme impact op een relatie met je partner, kinderen, vrienden, business maar ook spullen. Weet je, ieder kind heeft behoefte aan een bepaalde mate van emotionele responsiviteit, een bevestiging van z’n ouders om een gelukkig, gezond en sterk volwassene te worden. Als je bijvoorbeeld leert dat je je gevoelens moet onderdrukken, heb je als volwassene weinig toegang tot emoties. En daardoor kun je rondlopen met een leeg gevoel en een leeg gevoel wilt altijd gevuld worden. En dan krijg je die emotionele afhankelijkheid. Nou ooit, zei Rob van der Molen tegen mij: “Leef tweehonderd procent, honderd procent spiritueel en honderd procent materieel.”

[00:09:48.900]
Want uit liefde voor jezelf mag je jezelf dingen gunnen. Ik haal het wel eens meer aan. Deepak Chopra, een van de grootste spirituele leiders, die zegt altijd: “Liefde en luxe hoort bij elkaar.” Je wilt je vanuit zelfliefde mooie dingen gunnen en zo kijk ik er ook naar vanuit een Rijk Leven. En als we even in het woordenboek kijken wat luxe betekent, dan betekent dat exclusiviteit of duur. En dat is voor iedereen een ander begrip, he. Want vrijheid heeft ook met luxe en exclusiviteit te maken. En het hoeft ook niets te kosten. En dan bedoel ik innerlijke vrijheid of dat je vrijheid hebt omdat je geen materiële ballast hebt. Een vrijheid kan ook zijn dat je goed geïnvesteerd hebt met de winst die je hebt gedraaid en dat je dat geïnvesteerd hebt in passief inkomen modellen. En dat al je kosten die je maandelijks hebt, dat dat betaald wordt door het passieve inkomen. Nou, dat even terzijde. Laten we samen nog even kijken naar het onthechten en hoe ik hier verder tegen aankijk.

[00:11:03.690]
Vroeger dacht ik dat onthechten betekende dat ik me moest bevrijden van wereldse zaken. Dus afstand doen van mijn verlangens en begeerten. Dus het niet willen hebben. Trouwens, nu komt er iets in me op. En ik ga zo verder.

[00:11:19.200]
Laatst appte ik iemand en toen zei ik: “Het verlangen is mooier dan het hebben.” En dat ging over een relatie hebben. En vaak in een relatie, dan hebben we de gedachte van: We hebben elkaar. Maar hoe mooi is het eigenlijk dat je altijd een verlangen blijft houden naar een ander. Ik zie natuurlijk heel veel in relaties van: We hebben elkaar en het is ok. Dus dan krijg je een hele gematigde relaties. En ja, zo komt er ook vaak de sleur er in. Er zit geen energie in en er zit geen uitdaging in. En ik denk dat als je verliefd bent of je houdt van iemand, dat je je leven lang het verlangen mag blijven behouden naar een ander. Zodat je samen een heel mooi leven maakt in een mooie relatie, maar dat je je leven lang de ander nog steeds wilt veroveren, zonder dat het allemaal heel erg normaal is en dat de sleur er in komt. Nou, dat even terzijde. Maar misschien ook gelijk een hele mooie tip voor jou.

[00:12:35.370]
Nou even weer terug naar afstand doen van die wereldse zaken. Want ik probeerde ook echt dit te beoefenen en naar te leven. En ik deed dat ook omdat ik het mooi vond om materiële zaken niet belangrijker te maken in mijn leven, terwijl ik in de prettige omstandigheden ben. Want ik ben vroeg gaan ondernemen op m’n achtentwintigste en zo kon ik ook mezelf dingen makkelijk permitteren, wat ik fijn vond en wat mijn leven er mooier op maakte. En ik probeer dit niet pedant te zeggen en ook vooral niet met een ondertoon van ‘kijk mij nou’, want dat ben ik allang allang allang gepasseerd. Misschien als je jong bent dat je d’r zo over denkt. Nee daar heb ik echt helemaal niets mee. Ik heb helemaal niets met dat mensen zich groter maken en met uiterlijk vertoon. Maar je mag wel van dingen houden, net zoals ik. En ik hou van mooie dingen en ik hou d’r van om mooie herinneringen te maken met mijn dierbaren en met de mensen die ik liefheb. En daar heb ik ook altijd voor gewerkt. En ik heb wel eens meer gezegd, en dat is eigenlijk voor de mensen die mij niet kennen, dat mijn vader en mijn zus zo jong gestorven zijn dat ik echt alles uit mijn leven wil halen. En ik wil terugkijken op een mooi leven. Een mooi Rijk Leven. Stel dat ik voor die hemelpoort sta, dat ik m’n leven echt heb geleefd met degenen die ik allemaal lief had. En met degenen die ik liefheb en waar ik mijn leven ook mee wil delen en dat ik echt mooie momenten heb gecreëerd met hun.

[00:14:30.360]
Toch kwam er een moment, en dat heb je vaker bij een verlies van een dierbare, dat je ervaart dat rijkdom van binnenuit komt. En toen ging ik me verdiepen in het onthechten. Dus ik wilde meer afstand gaan doen van materie, verlangens en begeerte. En in t begin ging dat ontzettend goed, totdat ik eigenlijk een beetje onrustig er door werd. Want je duwt ook dingen weg. Hoe meer je dingen wegduwt en wegdrukt, hoe meer je verlangens en begeertes opkomen. En toen dacht ik op een gegeven moment van: Wat als ik alles toelaat en volmondig ja zeg tegen alles wat er is? En toen ben ik gaan googlen wat onthechten nou precies was en waar het eigenlijk voor stond. En toen kwam ik op de website van [Bodhi] terecht. En dat is een website en dat gaat over een gezonde psyche en een gezond planeet. En dat is een website met een boeddhistische inslag. En daar stond juist op dat een onthecht leven geen afstand doen is van wereldse zaken.

[00:15:47.330]
Een onthecht leven is volmondig ja zeggen tegen alles wat er is. Precies een zin zoals ik er eigenlijk ook over dacht. Je leven is nu eenmaal gehecht, daar ontkomen we niet aan. En onthechting gaat over de bereidheid dit gehechte leven te dragen, precies zoals het is. Waarbij je het verzet tegen hechting opgeeft, zodat het over kan gaan in ontvankelijkheid. En dat lieve ondernemers, dat is ware vrijheid. En zo denk ik er dus ook over. En ik heb heel lang gezwoegd om onthecht te raken van mensen, dingen en situaties. Maar ik hoefde me daar eigenlijk helemaal niet voor af te zonderen en ik hoefde me niet te bevrijden van al die wereldse dingen. Een onthecht leven betekent een leven volledig ontvangen, in volle bewustzijn. Een leven inclusief al die begerenswaardige, verdrietige, angstige, vrolijke, boze, verliefde en soms frustrerende momenten van emoties, maar dan op een hele onthechte wijze. Een leven waarbij je je hart volgt. En als jij je hart open is…

[00:17:16.580]
Als je het met een open hart wilt leven ben je ook kwetsbaar en gevoelig en kom je ook je schaduwkanten tegen. En deze schaduwkanten hoef je dus niet weg te duwen. Die mogen d’r gewoon zijn, want daar zit dus je leercurve. En je bent ook onthecht van oordeel en je accepteert dat deze gevoelens gewoon opkomen. Je doorleeft ze en je aanvaardt ze, maar zonder oordeel. Dus zonder oordeel kan je jezelf afvragen: Waarom komen deze gevoelens op en wat raakt het aan? En wat ik vaak zeg is: Als je leeft en je leeft je leven echt voluit, dan ontdek je vaak nieuwe dingen. En dat kunnen dus nieuwe emoties zijn. En dat raakt vaak wat ouds aan. Nou, stel he dat je verliefd raakt. Je merkt dat je jaloers bent om wat voor reden dan ook. Het is misschien een nieuwe emotie. Maar een nieuwe emotie kan wel iets ouds aanraken, dus een oude situatie wat dus nog niet geheeld is.

[00:18:33.800]
Dus in deze podcast heb ik het erover gehad dat enerzijds onthechten is dat mensen gevoelens en dingen of situaties geen bezit van jou moeten gaan nemen, om die emotionele leegte op te vullen. Want geloof me, je kunt het echt nooit opvullen. Anderzijds gaat het ook over het hebben, als we het hebben over de business, dat je je onthecht van iedere vorm van reactie en resultaat. Dus een Nee in een verkoopgesprek hoeft helemaal geen afwijzing te zijn. En wat nog belangrijker is, je gunt je klant het allerbeste, toch? Nou ja, dat hoef jij of ik niet in die situatie te zijn. Dus onthecht je dan van iedere oordeel en gun je klant het aller allerbeste.

[00:19:28.060]
En een ander voorbeeldje in de business is: Onthecht je van iedere emotie. Als je negatieve kritiek krijgt op je content, laat het gewoon zijn en doorvoel het. En kijk zonder oordeel wat deze kritiek met je doet en waarom?

[00:19:46.180]
OK, laten we eens kijken naar de liefde in een relatie en dat kan met je partner zijn of dat je verliefd bent. Of liefde tussen vrienden. En dit kan wel eens een dingetje zijn en voor sommigen ook moeilijk.

[00:20:02.110]
En wat ook is, in iedere relatie kan je andere emoties ervaren. Als jij een hele gedegen relatie hebt en je kan altijd op de andere vertrouwen, dan heb je niet die gevoelens van jaloezie. Maar als je nog in het begin van een relatie zit, misschien heb je dan wat meer bevestiging nodig. En dat is ook allemaal ok. Maar in echte onvoorwaardelijke liefde zie je de ander natuurlijk niet als bezit. Dan kan je iemand vrijlaten. En tuurlijk, dat zei ik net al, als je net verliefd bent dan kan je misschien wat onzeker zijn en dat is alleen maar ok om dat ook uit te spreken. Want in een verliefdheid, dan ben je elkaar nog een beetje aan het aftasten en dan wil je zekerheid. Dus je onthecht je van de persoon. En ik ben het er helemaal mee eens dat je de ander niet als bezit moet zien. Maar waarom gebeurt het?Waarom gebeurt het vaak in relaties dat de ander de ander als bezit ziet? Dat je een partner als bezit ziet?

[00:21:19.690]
Dat gebeurt omdat daar toch een bepaalde onzekerheid onder zit, maar ook schaarste. En iemand die de ander claimt is bang om de ander te verliezen of bang om iets niet krijgen. Het gaat over eigenwaarde of het gebrek aan eigenwaarde. Vaak gaat het ook over jaloezie en dat kan je voorkomen om aan je gevoel van eigenwaarde te werken. En dat doe je door te stoppen met denken in tekorten en je juist te richten op overvloed en groei. Nou, in plaats om je te richten op de angst om iets te verliezen, kan je beter achterhalen waar de angst vandaan komt en die emotie doorvoelen. En het mag er gewoon zijn. Al die emoties mogen er gewoon allemaal zijn en dat mag ook zonder oordeel. Want schijnbaar raakt het iets ouds aan, wat nog niet verwerkt is. Dus een onverwerkte situatie of emotie. Maar je moet je wel afvragen waarom de ander je zo onzeker maakt. Wat triggert diegene bij jou?

[00:22:37.150]
OK. De ander dus niet als bezit zien staat voor mij persoonlijk niet voor een vrij huwelijk. Maar dat is persoonlijk. Het staat voor mij wel voor dat je iemand kan laten, vrijlaten, niet kort houden of claimen, de ander gewoon dingen gunnen. En daar mag je zelf je eigen grenzen in bepalen. Wat ik altijd trouwens zo mooi vond, aan mijn vader was dat hij mijn moeder helemaal vrij kon laten. En mijn moeder was vroeger echt een hele mooie vrouw. En ik weet nog wel vroeger op de tennisbaan, hadden we allerlei feestjes daar, en er wilden altijd andere mannen met mijn moeder dansen. En hij vond dat allemaal ok. Hij stond aan de bar, een beetje te lachen en toe te kijken. Ik zag daar altijd een hele gelukkige man staan. En hij zei altijd: Ja joh, ze gaat toch met mij mee naar huis.

[00:23:33.220]
Is toch heerlijk dat ze met andere mannen danst en dat ze die vrijheid kan voelen. En mijn moeder was ook iemand die die vrijheid ook nodig had. En ik denk ook dat als je iemand die vrijheid kan geven, dat iemand juist ook bij je wilt zijn. Dus niet claimen. En ik denk dus dat zo iemand als mijn vader echt vrijheid kon gunnen. En daar gaat het over, vrijheid gunnen aan een ander. Maar waar het ook over gaat is: Je onthecht je van de gedachte dat de ander bezit is. Maar je mag wel volledig je emoties voelen die opkomen en ook je schaduwkanten van jaloezie, verdriet, boosheid of afwijzing. En je mag ze ook erkennen, aanvaarden, maar je mag er ook van bewust worden waarom je deze hebt, wat raakt het aan en wat dient er dus geheeld te worden? Want dan kan je het loslaten. En houd het ook niet voor je. Ik ken ook vrouwen die ervaren dan allerlei emoties en die spreken het dan niet uit. Ja, dan wordt het ook heel erg groot van binnen. En ook daar in: Onthecht jezelf van het oordeel dat je wellicht zou kunnen hebben dat je je klein voelt om uit te spreken of dat je het niet gelijkwaardig vindt, of het maakt heel erg kwetsbaar, dat je daardoor niet wilt uitspreken hoe je je voelt. Maar ik denk dat als je je emoties uitspreekt en dat deelt met de ander, dat je juist kunt bekijken van: ok, waarom heb ik deze emoties? En dat daar dan ook die groei in zit. En die emoties ventileren zorgt ook weer voor verlichting. Dus haal het oordeel d’r af hoe je je wel of niet mag voelen en of je het daardoor in jezelf houdt. Want dat wordt ook nog vaak gedaan.

[00:25:37.200]
Hoe ga ik in het dagelijks leven om met het onthechten. Ik spreek iedere dag de intentie uit dat ik me onthecht van iedere vorm van verwachtingen. Daarmee geef ik de ander een gevoel van vrijheid en mezelf ook natuurlijk. Ook probeer ik -en deze is mega belangrijk voor mij – en zo probeer ik echt, ik denk dat dit nog het aller allerbelangrijkste is in mijn leven. Ik doe ook de Merkeba en de Merkeba is echt dienen vanuit liefde en oordeelloos in het leven staan. En even over de verwachtingen. Ik doe hier elke dag m’n best voor. En ik probeer daar ook echt naar te leven. En dat is natuurlijk ook niet altijd makkelijk, vooral als je bijvoorbeeld verliefd bent. Maar we moeten beseffen: Hoe meer we willen onthechten van mensen, situaties en materiële spullen, hoe duidelijker het wordt dat we gehecht zijn aan onze geliefde hobby’s, mooie spullen, kleding, geld of seks. En hoe meer we willen onthechten, hoe meer onrust we ervaren omdat we onze verlangens en begeertes de kop indrukken. En dan ja, dan komen er dus allerlei gevoelens naar boven.

[00:27:01.080]
En nu kunnen we vanuit onze ego handelen, vanuit onze overlevingsmechanisme, want ego hoort bij onze overlevingsmechanisme. En dan kunnen we zodanig reageren van hoe jij denkt wat anderen van je verwachten. Of je toont je kwetsbaarheid en je doorvoelt de emoties en schaduwkanten. En toevalligerwijs schreef ik vandaag dit op Instagram. Dan ga ik even mijn telefoon erbij pakken. Momentje. Moet ik het even opzoeken. Even kijken hoor. Ja, dit schreef ik:

[00:27:41.210]
Als je echt voor liefde, geluk en rijkdom wilt gaan. Dan gaat het om wat jij echt wilt en laat je kwetsbaarheid winnen boven ego. En dat is de les wat je rijk en succesvol maakt. Het is een groot verlies voor jezelf om je niet over te geven aan dat wat je werkelijk voelt.

[00:28:04.340]
Dus eigenlijk waar het over gaat is: Onthecht je van een mogelijk oordeel wat een ander kan hebben. Of dat je aan de verwachtingen van anderen wilt voldoen. Of dat wat je werkelijk voelt, dat je daar geen uiting aan geeft. Omdat je je bijvoorbeeld laat leiden door een ander.

[00:28:22.460]
En ik had het berichtje geschreven. En zoals jullie weten, ik haal altijd inspiratie uit mijn dagelijks leven of uit mijn business. En ik had het berichtje geschreven omdat ik een vriendin heb. En wij bedenken altijd allerlei uitdagingen van klein tot groot. En dat doen we om lekker de energie erin te houden en om mekaar ook lekker uit te dagen. En of we het ook emotioneel, geestelijk en mentaal aankunnen. En ik had de uitdaging bedacht: veertien dagen geen contact met elkaar. Dus ook geen berichtjes sturen, niet bellen, niet mailen, niet appen en ook niet reageren op social media. Waarop zij zei dat ze dat echt heel erg lastig vond en dat dat echt wat met haar deed. Ja, dan is de vraag -ze heeft [de uitdaging] aangenomen – dat kan je van twee kanten bekijken. Welke wijze lessen haal je hier uit? En welke emoties komen naar boven? En aanvaard je deze en doorvoel je deze?

[00:29:28.640]
Of kies je voor jezelf? En zeg dan: “Nee, ik pas voor deze uitdaging want deze vind ik te moeilijk.” Dan kan het ook nog een stukje ego zijn: Ik wil me niet kwetsbaar opstellen, ik ga niet toegeven. Dan laat ze zich leiden door een ander. En ik heb hier totaal geen oordeel op. Maar het was voor mij wel heel erg interessant om te kijken wat het met iemand deed. En persoonlijk denk ik dat je juist een winnaar bent als je je kwetsbaar opstelt en dat je niet meegaat met deze uitdaging.

[00:30:11.160]
Ik ga nog even een voorbeeldje geven. Ik was zelf een keer waanzinnig verliefd. Echt nog nooit van m’n leven was ik zo verliefd op iemand geweest. En ik ontdekte allerlei nieuwe gevoelens en een van de gevoelens was dat ik diegene enorm miste. En ik voelde dat echt in m’n buik. En ik voelde het gewoon echt in m’n buik een beetje scheuren. En nu had ik dat voor mezelf kunnen houden. Want ja, ik kende deze gevoelens niet. En het maakte me ook heel erg kwetsbaar. Maar dan had mijn ego de overhand, dan deed ik me groter voor. En ik vind altijd: Als je bepaalde gevoelens hebt, deel dat ook met elkaar, want dan heb je ook optimale verbinding en de ander weet ook wat je voelt. Dus in dit geval liet ik ook mijn kwetsbaarheid zien. Ondanks dat het voor mij een hele onbekende emotie was en ook heel erg ongemakkelijk was, deelde ik het toch. En dat gaf ook wel een stukje bevrijding en ik had zelf ook helemaal geen oordeel op deze emotie. En ik doorvoelde deze emotie ook: Hoe komt het? En hoe komt het dat ik dat dit keer voel?

[00:31:37.640]
En ik weet nog wel dat ik toen tegen diegene zei dat ik, ondanks dat het een heel nieuw onbekend gevoel was en ook een beetje onbestendig, dat ik ook heel erg dankbaar was dat ik iemand kon missen. Want dat zegt natuurlijk ook heel veel over de liefde. En het was ook echt voor mij heel erg nieuw om deze emotie helemaal te doorvoelen en wat het ook echt in m’n lichaam deed. Ja en wat ik al zei, ik was er ook super dankbaar voor, maar nog ook heel erg dankbaar omdat ik eigenlijk totaal niet gewend was om zulke gevoelens te uiten. Maar daardoor kreeg de ander wel meer toegang tot mij en konden we op een diepere laag dus verbinden.

[00:32:23.780]
Het onthechten wat ik iedere dag doe en wat ik zoveel mogelijk probeer te beoefenen is dus geen oordeel hebben over mezelf of een ander persoon of situatie. En ik zei al eerder, dat is een van de belangrijkste dingen in m’n leven. Ik wil de ander niet claimen en alle vrijheid geven binnen m’n eigen grenzen. En onthechten gaat niet zozeer dat je niet gehecht mag zijn aan personen of spullen, als het maar geen emotionele leegte binnen jou vult. En in de business onthecht ik me van het resultaat en kijk ik echt alleen maar in het belang van de klant. En onthechten betekent voor mij ook dat ik volmondig JA zeg tegen het leven. En nogmaals, zonder oordeel. En dat ik bereid ben om mijn leven te dragen met alles wat zich aandient in het hier en nu, precies zoals het op dat moment is. Waarbij ik het verzet tegen hechting opgeef, zodat het gewoon kan zijn. En dat je het lot met al haar emoties, gedachtes en schaduwkanten ervaart. En dat is vrijheid. Hoe vrij is het om je gevoel te laten zijn zoals het is en dat je gevoel altijd ok is? Altijd lieve ondernemers. Je gevoel is altijd ok. En dat hoef je niet weg te stoppen voor jezelf en al helemaal niet voor een ander.

[00:34:07.410]
Het gaat over lessen leren en transformeren. En dat, lieve ondernemers, dat gaat over midden in het leven staan, het leven liefhebben in al zijn facetten. En dat zorgt dus voor groei en innerlijke bevrijding. Het is ook gewoon kwetsbaar durven zijn. En dan? Dan komt je leven tot wasdom en dat voelt echt enorm rijk.

[00:34:34.230]
Nou lieve mensen, ik kom aan het einde van deze podcast. En wat ik al zei, misschien iets anders dan wat jullie van mij gewend zijn. Maar nogmaals, ik vond dit echt een heel boeiend onderwerp en ik ben ook super benieuwd wat jullie ervan vinden. En ik zou het dan ook heel erg leuk vinden als jullie mij een reactie wil geven onder deze podcast blog. Wat ik eigenlijk ook nog wil zeggen is dat het een boeiend thema is wat ook enorm ons bewustzijn laat groeien. In ieder geval, ik vind het super fijn dat je weer geluisterd hebt naar m’n podcast en tot de volgende podcast.

[00:35:18.840]
En wat ik jou eigenlijk wil vragen is: Ik zou het supergaaf vinden als jullie, nou eigenlijk, meerdere dingen.

[00:35:26.160]
Sowieso zou ik het supergaaf vinden als jullie mij een rating gevenin de iTunes Store bij mijn podcast. [https://podcasts.apple.com/nl/podcast/debbie-bernascos-podcastshow-voor-een-rijk-leven/id1229137553] En dat jullie mij een review geven. Het is vandaag 18 mei. Dan ga ik bij de iTunes Store ook kijken vanaf 18 mei. En iedereen die mij een review geeft, die hutsel ik een pot [en daaruit trek ik een winnaar]. En diegene wint een karakter profiel beschrijving. En dan laat ik jou weten, ga ik je energie lezen van ok, waar loop je tegenaan? Hoe komt het? Uit wat voor gezin van herkomst kom je? Welke blokkades, welke angsten je hebt en wat dat tegenhoudt in je business. Vind ik wel een hele mooie deal, toch?

[00:36:15.330]
En het andere wat ik superleuk zou vinden is dat je me volgt op Instagram. Gewoon onder m’n eigen naam Debbie Bernasco. [https://www.instagram.com/debbiebernasco]

[00:36:23.400]
En tot slot, ik weet niet hoe t met jou zit, maar ik ben voor een Rijk Leven. Jij ook? En wat staat jou in de weg om een mooi leven van liefde, geld, geluk, vrijheid, vertrouwen en succes te hebben? En als transformatie en business coach help ik ondernemers, ZZP-ers en CEO’s die in schaarste denken en handelen naar een Rijk Leven van liefde, geld, geluk, vertrouwen en succes. Dus van schaarste naar rijkdom op alle deelgebieden van het leven. Nou, mocht je interesse hebben om gecoacht te worden, kijk dan even naar alle mooie testimonials op mijn website www.DebbieBernasco.nl. [https://www.debbiebernasco.nl/] En als je denkt van “Wow, wat een mooie testimonial. Ik wil graag een vrijblijvend strategiegesprek”. Stuur me gerust een mailtje naar Debbie @ bernasco.nl

[00:37:23.010]
Voor nu, super bedankt dat jullie geluisterd hebben naar m’n podcast! En ik ga broeden op een nieuw thema voor mijn volgende podcast.

[00:37:31.800]
En als jullie een mooi thema hebben, schroom niet om mij een mailtje te sturen want dan ga ik me daar in verdiepen en dan ga ik daar een podcast over maken. Sowieso, mijn nieuwe kantoor moet nog iets aangepast worden, want dan kan ik ook weer mensen gaan interviewen voor mijn podcast. En als jij mensen kent die willen praten over een Rijk Leven, maar die ook thema’s hebben waar ze in werken zoals liefde, geld, geluk, succes, vrijheid en vertrouwen, stuur me dan een berichtje. En dan maak ik een lijstje met de mensen die ik allemaal wil interviewen. Hee, dank je wel voor het luisteren en tot de volgende podcast!

7 gedachten over “Podcast EP 108 Wat betekent onthechting in je leven, liefde en business?”

  1. intressant ivm die verliefdeheid,ik denk dat ik dit indien ik een partner zou hebben ENORM zou wegdrukken….en ja ik ben ook VOOR een rijk en overvloedig leven!!!

  2. Ik luister al je podcasts heel inspirerend en geeft mij ook een soort van rust echt even een fijn moment even bezinning. Mooi onderwerp onthechting zeker weer een eye-opener.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

strategiegesprek

GRATIS STRATEGIEGESPREK
met Debbie Bernasco